Beskriv målgruppen med moodboards

Lad eleverne lave moodboards - billedcollager om målgruppen, så de kommer frem til en mere afgrænset og detaljeret målgruppebeskrivelse.
billedcollage.jpg

Omfang: 60 min.

Formål

Træning i at afgrænse og beskrive målgrupper.

Forberedelse

Beskriv en case, som eleverne skal afgrænse og beskrive en målgruppe for.

Gennemførelse

Eleverne laver i grupper en brainstorm med ideer til en klassisk bruger/arketype, som deres medieprodukt henvender sig til. De må ikke vælge en elev fra klassen eller en person, de kender.

Billederne kan omhandle alt fra uddannelse, bopæl, familie, hobby, venner, brug af (sociale) medier, livretter, tøjstil, yndlingsbrands osv. Lav gerne et benspænd i forhold til antallet af billeder, der skal være på deres moodbard/collage - fx min. 20 billeder. Jo flere billeder, desto mere afklaret bliver eleverne i forhold til deres bruger. Lad desuden eleverne give personen et navn.

Eleverne fremlægger deres moodboard for en anden gruppe eller for klassen. Fokus for fremlæggelsen skal være personen som helhed - er det en realistisk person, der er blevet opstillet, og giver det mening, at personen vil være interesseret i elevernes medieprodukt?

Opfølgning

Aktiviteten kan bruges som opstart til et projektforløb.

Kreditering

Efter idé af Anna Fenger-Grøn.

Relaterede links

Saml billeder på pinboards. Fint redskab, hvor man kan bruge andre brugeres billeder, links til billeder eller uploade egne. Kræver, at man opretter bruger.
Upload billeder og få et moodboard - logon ikke nødvendigt.
https://www.pinterest.dk/jacobsbendtsen/moodboard-example/ Eksempel på moodboard ud fra søgninger på Noma.

Emneord