Innovation med legetøj

Øvelse med struktureret brainstorm med legetøj og Alex Osborns tjekliste

Omfang: 60 minutter

Formål

Eleverne prøver at arbejde metodisk og struktureret med ideudvikling. De skal have en forståelse af, at inspiration kan komme fra mange steder og at gode ideer ofte udvikles ud fra modificering af eksisterende ideer eller produkter.

Indledning

Denne brainstorm-øvelse blev udviklet til et produktdesignforløb med fokus på design af 
byrumsmøbler, der indbyder til leg og aktivt samvær mellem mennesker - Men øvelsen kan
 sagtens bruges i andre sammenhænge, hvor der skal udvikles ideer.

Elevernes medbragte 
legetøj fungerer som et konkret udgangspunkt for ideudvikling og kombineres med Osborn’s 6 
modificeringsbegreber for at udvikle nye og overraskende ideer til den efterfølgende designproces. Alex Osborn (1888-1966) var en anerkendt reklamemand og bliver af mange kaldt "Father of brainstorming".

Osborns checkliste bygger på er: Forandre, forstørre, formindske, erstatte, rearrangere og kombinere.

Forberedelse

Der afgrænses et afgrænset område for brainstormen: kampagne mod affald i naturen; produkt der forbedrer livsvilkåret for handicappede, læringsspil der får elever til at bevæge sig ...  

Elever indeles i grupper af tre til fire og  Osborn's tjekliste printes i A3 format til hver gruppe (side 2 i arket under relaterede).

Underviser medbringer post-its og tusser til brainstorm samt stopur(e) - alternativt kan man vise et stopur fra youtube eller lignende via projektor.

Eleverne får som lektie at medbringe et eller flere stykker legetøj. 

Gennemførelse

Eleverne starter med at fremvise det legetøj, de har taget med.

Eleverne går ud i grupperne og introduceres til øvelsen og de grundlæggede principper bag brainstorm.

Gruppens medlemmer udvælger et stykke legetøj ad gangen, som placeres i midten af tjeklisten og legetøjet udsættes for de 6 begreber og transformeres til ideér til det valgte område. - Styr det gerne strengt med stopur - youtube på projektor - og 3 minutter til hvert begreb.

Afslutning og opfølgning

Øvelsen afsluttes med en kort præsentationsrunde af de ideer som de enkelte grupper fandt mest værdifulde, inspirerende, originale eller sjovest. Ideerne kan evt. skitseres ned for at fastholde dem i det videre designforløb. 

Kreditering

Øvelsen er udformet af Troels Lærke, VUC-SYD. Den originale pdf-fil findes under Relaterede filer.

Produceret i samarbejde med

Centre for Undervisningsmidler

Centre for Undervisningsmidler har ansat 30 fagredaktører med solidt kendskab til pædagogik og undervisning til at udvikle fagsiderne til de gymnasiale uddannelser på EMU (STX/HF). Fagsiderne udvikles og vedligeholdes i samarbejde med de faglige foreninger og Undervisningsministeriet.

Se mere om samarbejdet her.

CFU findes også på EMUen. Siderne vedligeholdes af CFU selv - se her. Her kan skolerne søge information om landsdækkende aktiviteter, ligesom man kan finde CFU-centrenes lokale websites.

cfu-v1.png

Relaterede filer

Emneord