Løft af de fagligt svageste elever

Her finder du inspirationsmaterialer i forbindelse med puljen til løft af de fagligt svageste elever i udskolingen. Se oplæggene fra de fire kick-off-konferencer (video).

Materialerne er udarbejdet til brug for de 88 skoler, der er en del af puljens program, men kan anvendes af alle landets skoler i arbejdet med at løfte udskolingseleverne i dansk og matematik. Materialerne suppleres løbende.

Om programmet

Baggrund

Baggrund - om puljen

En pulje på 500 millioner kroner skal hjælpe skolerne med at løfte fagligt svage elever i udskolingen i perioden 2017-2020.
Deltagende skoler

Samarbejdet - skoler, netværk og læringskonsulenter

Sparring på egne udfordringer, præsentation af vidensbaserede inspirationsmaterialer og drøftelser af erfaringer i netværk er blot noget af det, som skolerne i puljeprogrammet kan se frem til.
Kalender

Kalender

Her finder du datoer på de arrangementer, som indgår i programmet for løft af de fagligt svageste elever i udskolingen. Arrangementerne er for de 88 skoler, der er tilmeldt programmet.
Kvalitetspatruljen

Kick-off-konferencer

Fire kick-off-konferencer rundt omkring i landet igangsætter programmet for løft af de fagligt svageste elever i udskolingen. Se videoerne med optagelser af oplæg og materialer fra dagene her.

Det gode udviklingsforløb

Matematik og dansk - viden og værktøjer

Øvrig inspiration på EMU

Elev og lærer i dialog

Forskning og danske erfaringer med turboforløb

Turboforløb kan føre til markante faglige fremskridt for elever, der har udfordringer i skolen viser en opsamling af forskning af Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning og kommunale erfaringer af Epinion.

Emneord