Udskolingen i bevægelse

Undervisningsministeriet sætter fokus på bevægelse i udskolingen. Det sker med kampagnen ”Udskolingen i bevægelse”, som forløber over skoleåret 2017/18.

Kampagnen har til formål at klæde lærere, pædagoger, ledere og kommuner bedre på til at implementere bevægelse i udskolingen. Der bliver sat fokus på variation, motivation og elevinddragelse.

Tanken er, at kampagnen skal være så praksisnær, at pædagoger og lærere kan inddrage bevægelse i deres undervisning, så det er meningsfuldt i forhold til elevernes motivation, trivsel og læring i det gode børneliv.

Kampagnen retter sig også til kommuner og skolernes arbejde med strategisk og systematisk at skabe en bevægelseskultur på skolerne, så skoledagen opleves som varieret og motiverende. 

Bevægelse som et redskab

I udskolingen kan bevægelse være et godt redskab til at fremme trivsel, glæde og læring. Eleverne har mange fag at forholde sig til og skal ofte omstille sig til nye undervisere og faglig forskellighed.

Bevægelse kan være med til at styrke deres hukommelse, koncentration og læring i en komprimeret skoledag. Det kan give dem energi og overskud til mere læring.

Udskolingseleverne vil gerne bevæge sig. Det skal dog ske i trygge rammer, med et klart formål og med elevinddragelse.

Forskningen viser, at læring sker bedst i varierede læringsmiljøer, når eleverne trives og er motiverede. Bevægelse kan være et redskab til at skabe netop disse læringsmiljøer.

Materialer om bevægelse i udskolingen

Her på siden finder du et vidensnotat som omfatter den nyeste viden og forskning om bevægelse i udskolingen. Notatet kan bruges som et afsæt til arbejdet med bevægelse, og det indeholder viden om, hvordan viden omsættes til praksis.

De didaktiske og pædagogiske redskaber og modeller her på siden kan understøtte arbejdet med at implementere bevægelse, så det giver mening for både elever og lærere. Disse tager udgangspunkt i vidensnotatets indhold.

Redskaberne og modellerne kan være med til at skabe kvalitet i de valg, man som underviser tager, når man inddrager bevægelse. Det er vigtigt, at bevægelse giver mening og har den ønskede effekt på elevernes læring og trivsel.

Tag udgangspunkt i selvevalueringsredskabet i forhold til skolens eller kommunens arbejde med at skabe en bevægelseskultur eller undersøg mulighederne i elevinddragelsesmodellen, som understøtter arbejdet med at inddrage eleverne meningsfuldt. 

Læs mere Vis mindre

Vidensnotat

Ønsker du viden og indsigt i, hvad forskningen siger om bevægelse, kan det være en hjælp og støtte at læse vidensnotatet, som kobles sammen med praksiseksempler. 

HENT VIDENSNOTAT

   

Værktøj til egenanalyse

Tag udgangspunkt i selvevalueringsredskabet i forhold til skolens eller kommunens arbejde med at skabe en bevægelseskultur.  

HENT VÆRKTØJ TIL EGENANALYSE

   

Temadage om bevægelse i udskolingen

6 landsdækkende temadage med bevægelse i fokus, hvor viden bliver omsat til praksis.

LÆS MERE OM TEMADAGENE

   

Bevægelse i undervisningen

Få inspiration til, hvordan du som lærer eller pædagog kan arbejde med bevægelse integreret i fagene. Du kan bruge BIU-modellen og de konkrete forslag til aktiviteter.

LÆS MERE OM BIU 

    

Elevinddragelse

Sæt fokus på elevinddragelse og vær med til at øge elevernes motivation, trivsel og læring. Du kan bruge modellen ”Elevinddragelse i bevægelse i udskolingen”. 

LÆS MERE OM ELEVINDDRAGELSE 

       

Bevægelseskultur

Synliggør hvilke bevægelsesområder skolen/lærerne/pædagogerne og klasserne arbejder med, så bevægelse sættes i ord og handling, som et pædagogisk og didaktisk afsæt. 

LÆS MERE OM BEVÆGELSESKULTUR 

    

Bevægelsesglæde

Modellen sætter fokus på forskellige typer af bevægelsesglæde. Du får konkrete forslag til aktiviteter, der sætter forskellige bevægelsesglæder i spil. 

LÆS MERE OM BEVÆGELSESGLÆDE 

     

Mere inspiration

Her finder du mere inspiration og gode links til 45 minutters bevægelse.

SE FLERE LINKS

Relaterede links

Læs mere om det overordnede didaktisk afsæt forud for arbejdet med de konkrete bevægelsesdidaktiske modeller og de tilhørende aktiviteter.