Et kritisk blik på Luther

Det nye site luther-2017.dk trækker Luthers mørke sider frem i lyset som modvægt til reformationsjubilæets hyldest af reformatoren. Det mere kritiske site kan inddrages som kilde, hvis man arbejder med reformaionstemaet i undervisningen.

Jubilæet for Luther og reformationens 500-år giver også anledning til et kritisk syn på manden og tiden.

På den nye hjemmeside om Martin Luther luther-2017.dk diskuteres glorificeringen af begivenhederne for 500 år siden, blandt andet med afsæt i Jens-André Herbeners kommende bog "Luther – Antidemokrat og statsidol" og Frederik Stjernfelts "Syv myter om Martin Luther".

Sitet bestræber sig således på at give et retvisende billede af munken i centrum.

I kilde- og informationssøgningen i både grundskolen og gymnasiet kan siden fungere som et vidensforum, hvis man arbejder med reformationen i for eksempel historie, religion, kristendomskundskab eller andre relevante fag.

Hjemmesiden er udarbejdet af Jens-André Herbener og Thomas Bjørnestad Platz.