Ny vejledning og information om talentspor og andre tilvalgsmuligheder

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet udgiver nu tre foldere, der beskriver elevers tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne, herunder talentspor og udfordringer på højere niveau. Folderne støtter arbejdet med at opfylde reformmålet om, at alle elever skal blive så dygtige, de kan.

For at sikre at alle elever udvikler deres kompetencer bedst muligt, skal erhvervsskolerne udfordre elever gennem undervisningens tilrettelæggelse, forskellige uddannelsestilbud og valgmuligheder.

Eleverne skal på den måde have mulighed for at vælge uddannelsesmæssige udfordringer på et højere niveau end det, der er fastlagt for de ordinære uddannelser. Det kan de gøre gennem talentspor og andre tilvalgsmulighed.

 

Folderne med informationer om talentspor og andre tilvalgsmuligheder henvender sig til henholdsvis erhvervsskolerne, virksomheder og elever.

  • Folderen til erhvervsskolerne belyser i første del talentspor og fag på højere niveau. I anden del er der inspiration til andre tiltag, som kan sikre at eleverne bliver så dygtige som muligt.
  • Folderen til virksomheder oplyser om de muligheder eleven har for at vælge ekstra udfordringer i en erhvervsuddannelse og informere om, hvilken betydning elevens valg har for virksomheden.
  • Folderen til elever giver informationer om muligheder for tilvalg og tilbud, som kan give eleven faglige kompetencer.

     

Folderne bidrager til at skabe overblik over de mange muligheder, der er for at fremme kvaliteten i eud og de forhold, der kræver opmærksomhed.

Du kan finde mere information og inspiration her.