Redaktøren anbefaler

  • Deltagere på SIP-EUD

    Læringskonsulenternes temadage

    Temadagene giver yderligere inspiration og uddybende perspektiver til skolernes arbejde med reformen ”Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser".

Seneste moduler

Ældre kvinde i seng på hospitalet

Mødet med borgeren i det palliative forløb

Social- og sundhedshjælpereleven skal kunne udføre handlinger, der kan fremme livskvaliteten hos en borger med en livstruende sygdom. Temaet giver et bud på, hvordan der kan arbejdes med talentsporselever.

Subscribe to Seneste moduler

Nyheder fra Undervisningsministeriet

FastholdelsesTaskforce

FastholdelsesTaskforce

FastholdelsesTaskforce er et satspuljeprojekt, som samarbejder med erhvervsskolerne om fastholdelse af udsatte unge. Klik ind og få inspiration til helhedorienteret undervisning, skolesamarbejde, modelskoler, pædagogiske værktøjer og reformen m.m.

Temaer