Emneindgang (7)

Arbejdet med at lede læringsmiljøer

Ledelse af læringsmiljø
Her finder du viden om og inspiration til arbejdet med bl.a.: Målstyring på alle niveauer, inklusion, specialundervisning, organisering af støtte og rådgivning herunder PPR samt eksempler fra praksis.

Fag- og tværprofessionelt samarbejde

Fagprofessionelle
Her finder du viden om og inspiration til arbejdet med bl.a.: Etablering og udvikling af tværprofessionelt samarbejde på kommune- og skoleniveau, PPR’s rolle i udvikling af inkluderende læringsmiljøer samt eksempler fra praksis.

Videns- og resultatbaseret udvikling af skolens undervisning

Ledelse af Videns- og resultatbaseret udvikling
Her finder du viden om og inspiration til arbejdet med bl.a.: Støtte til udvikling af skolens undervisning med afsæt i data- og resultater, videndeling, indsamling af dokumentation og kvalitetsrapporter samt eksempler fra praksis.

Strategier og forandringsprocesser på skoleområdet

Ledelse af strategi og forandringsprocesser
Her finder du viden om og inspiration til arbejdet med bl.a.: Sammenhæng mellem politisk vision og mål, arbejdet med mål og evaluering på alle niveauer, forandrings- og implementeringsprocesser, inddragelse af fagpersoner samt eksempler fra praksis.

Trivsel, motivation og engagement

Ledelse af trivsel og motivation
Her finder du viden om og inspiration til arbejdet med bl.a.: Roller og opgaver med den årlige trivselsmåling, udvikling af trivsel, motivation og engagement hos elever og personale samt eksempler fra praksis.

Arbejdet med den åbne skole

Ledelse åben skole
Her finder du viden om og inspiration til arbejdet med bl.a.: Rammesætning af den åbne skole, medvirken og understøttelse af partnerskaber for skolerne i såvel den nære som den fjernere omverden samt eksempler fra praksis.

Nyheder

Vejskilt med Svendborg
Svendborg Kommunes skoleafdeling har gennem en længere periode arbejdet med at strukturere, systematisere og understøtte en datainformeret kultur med det mål at forfine og kompleksitetsreducere skolernes kvalitetsarbejde.
Subscribe to Nyheder

I fokus

Ledelse

Resultatstyring – set i et forvaltningsperspektiv

Med skolereformens øgede fokus på elevernes læringsudbytte bliver resultatstyring en del af forvaltningens ledelsesopgave. Men hvorledes løfter forvaltningen denne ledelsesopgave, så forvaltningen bliver opfattet som en ansvarlig medspiller i skolernes arbejde med at forbedre elevernes læringsresultater og trivsel - og ikke blot bliver opfattet som en kontrollerende instans?
Vejskilt med Svendborg

Datainformeret kvalitetsudvikling i Svendborg Kommune

Svendborg Kommunes skoleafdeling har gennem en længere periode arbejdet med at strukturere, systematisere og understøtte en datainformeret kultur med det mål at forfine og kompleksitetsreducere skolernes kvalitetsarbejde.
Mand i skjorte

Ordblindhed i grundskolen - Forvaltning og læsekonsulenter

Det er forskelligt, hvordan kommunerne organiserer læsekonsulenterne. Nogle steder er de en del af PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning), andre steder er de en del af for eksempel skoleafdelingen, Børn og Unge-afdelingen eller et tværgående team af konsulenter.
Leder Utterslev Skole

Syv ledelsesfelter til skoleledelser og forvaltninger

Forskning viser, at skoleledelsen har stor betydning for elevernes læring og trivsel, men der er også behov for, at den kommunale forvaltning understøtter skoleledelsen, så skolen kan ledes med fokus på elevernes læring og trivsel.

Værktøjer og eksempler fra praksis

Vejledning
© Colourbox

Landsdækkende vejledning

Kommuner og skoler kan trække på ministeriets korps af læringskonsulenter, når folkeskolereformen skal blive til virkelighed i daglig praksis.
paedagogisk ledelse.jpg

Pædagogisk ledelse - set i et forsknings- og praksisperspektiv

”Forskningsbaseret viden om pædagogisk ledelse” samler konklusionerne fra de seneste 10 års forskning og giver et bud på, hvordan viden om, hvad der virker, kan styrke den pædagogiske ledelse i folkeskolen og derved gøre en forskel for elevernes læring, trivsel og alsidige udvikling.
Forside EVA-hæfte: Det gode spørgeskema
© EVA

Det gode spørgeskema

Danmarks Evalueringsinstitut, EVA, har gennem mange undersøgelser og evalueringer oparbejdet megen viden om, hvordan man formulerer spørgeskemaer, der svarer på netop det, man gerne vil belyse. EVA har samlet deres viden og erfaringer i et hæfte: Det gode spørgeskema.
Tårnby Kommune
© Hanne Birkum

Datafunderede samtaler mellem forvaltning og skole

Konsulenter i skoleafdelingen i Tårnby Kommune gennemfører hvert år samtaler med de enkelte skoleledelsesteam og skolens ressourcepersoner om de resultater, skolerne har opnået. Det sker med udgangspunkt i data fra årets 9. klasse afgangsprøver, nationale og kommunale testresultater, trivselsmåling samt opfølgning på kommunale og lokale målsætninger.
Ny praksis i folkeskolen
© Kommunernes Landsforening

Ny praksis i folkeskolen

Børne- og kulturchefforeningen, Skolelederforeningen og KL har taget initiativ til at udarbejde et inspirationsmateriale til skoleledelser og forvaltninger.
Forside publikation: Læring i en varieret skoledag
© KL

Læring i en varieret skoledag

Ny praksis i folkeskolen II er det andet hæfte i en serie om, hvordan og på hvilke måder skoler og kommuner arbejder med at implementere folkeskolereformen.