Redaktøren anbefaler

  • Anders Svejgaard Pors

    Det professionsrettede hf

    Hf-uddannelsen skal i højere grad professionsrettes, står der i den politiske aftale om en gymnasiereform, men hvad ligger der mere præcist i det?

  • Eksamen

    Eksamen og evaluering

    Evaluering og eksamen i billedkunst C og B. Autentiske eksempler på eksamensspørgsmål. Karakterskala.

Seneste moduler

Eksamen

FAQ om afsluttende prøver i billedkunst - maj 2014

Fagkonsulentens svar på spørgsmål om mundtlig eksamen i faget - herunder et afsnit om de nye regler vedrørende netadgang.

Subscribe to Seneste moduler

Nyhedsopdatering

Avis med nyheder

Vær opmærksom på at du nederst på siden kan tilmelde dig Nyhedsbrevet, som holder dig automatisk opdateret, når der kommer nyt her på siden

Efteruddannelse

Kurser i samfundsfag

Der kommer løbende nye efteruddannelsestilbud til billedkunst og design - hold øje med nye tilbud her.

Temaer