EU_lande_kort_COLOURBOX4903650.jpg

  EU - tema om Den Europæiske Union

  Dette tema handler om EU - historien, politikken, samarbejdet og EU i dagligdagen. Temaet giver bud på hvordan undervisningen kan tilrettelægges og viser masser af undervisningsmaterialer og interaktive tjenester. Temaet er delt op i moduler. Se oversigten herunder og find links til modulerne i højre side.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  spil_hjerne_COLOURBOX2365239.jpg

  Flygtninge og integration - et undervisningsforløb - del 1

  Når mennesker mødes - Værdispil og rollespil om flygtninge. Del 1 af undervisningsforløbet "Flygtninge og integraton".
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Fasanen vækker børns nysgerrighed
  © Rasmus Frederiksen

  Sammenlignende anatomi

  Dette forløb er tiltænkt 3.- 4. klasse i natur/teknologi og tager afsæt i Forenklede Fælles mål.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Figuren er en relationsmodel, der viser fire indbyrdes afhængige faktorer i læringsmålstyret undervisning.

  Planlægning med læringsmål

  I denne fase udvælges Fælles Mål i forhold til, hvad der er det nye, eleverne skal kunne og vide efter forløbet.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Studerende

  Undervisningsforløb til praktikken

  Sidder du og mangler inspiration til, hvad du skal lave i praktikken? Så se her nogle foreslag til temaer, emner og forløb du kan bruge i din forberedelse op til praktikken.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærer
  Lærerstuderende
  SMTTE

  En hjælp til planlægningen med SMTTE modellen

  SMTTE er en model til planlægning og udvikling, og kan evt. bruges i planlægningen op til praktikken.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Lærerstuderende
  Kaløvig og Studstrupværket
  © Laust Wium Olesen

  EU-Dilemma: Lad dem bare sejle deres egen sø

  Herunder finder du første spil produceret af journalist Ole Ryborg, Ugebrevet Mandag Morgen. Spillet er produceret i forbindelse med "EU på skemaet" eu.emu.dk og finansieret af Europa-Huset i København. Spillene er omredigeret i januar 2010. På hovedsiden herunder finder du selve historien. Under "relevante links" er der en vejledning til det konkrete spil. Der er desuden links til pdf-dokumenter med selve historien og rollekort til udskrift.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer
  skorstene1200.jpg

  EU-Dilemma: Når bilen er farligere end Bin Laden

  Herunder finder du det tredie spil produceret af journalist Ole Ryborg, Ugebrevet Mandag Morgen. Spillet er produceret i forbindelse med "EU på skemaet" eu.emu.dk og finansieret af Europa-Huset i København. Spillet er omredigeret i januar 2010. På hovedsiden herunder finder du selve historien. Under "relaterede links" er en vejledning til det konkrete spil. Der er desuden links til pdf-dokumenter med selve historien og rollekort til udskrift.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer
  4654_.jpg

  EU-Dilemma: Så er der lukket for det varme vand

  Herunder finder du det fjerde spil produceret af journalist Ole Ryborg, Ugebrevet Mandag Morgen. Spillet er produceret i forbindelse med "EU på skemaet" eu.emu.dk og finansieret af Europa-Huset i København. Spillet er omredigeret i januar 2010. På hovedsiden herunder finder du selve historien. Under "relaterede links" er en vejledning til det konkrete spil. Der er desuden links til pdf-dokumenter med selve historien og rollekort til udskrift.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer
  Euro_sedler_COLOURBOX1638294.jpg

  EU-Dilemma: Lønnen - den taler vi ikke om

  I EU er arbejdskraften bevægelig - og kan derfor frit bevæge sig fra land til land. Det giver et pres på overenskomster og løn- og arbejdsforhold. Dette dilemmaspil handler om, hvordan EU takler disse udfordringer.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer
  storify.jpg
  © storify.com

  Undervisningside - en social fortælling om EU

  Denne undervisningside handler om at lave en online fortælling med webtjenesten storify.com. Storify er en tjeneste, der kan samle historier fra de sociale medier, så som Twitter, Facebook, Youtube og mange andre.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer
  COLOURBOX526752-EU1.jpg

  Undervisningsforløb om EU fra Udenrigsministeriet

  Da Danmark havde formandskab for EU, blev dette undervisningssite udarbejdet.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærer
  Evaluering med smileys

  Evaluering

  Undervisningsforløbet "Nye verdensmål og krybskytteri i Kenya" evalueres på fire niveauer: Elevernes selvevaluering, lærerens selvevaluering, lærerens vurdering af elevernes læringsudbytte og elevernes feedback på lærerens undervisning.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærer
  Cover til inspirationsforløbet "Cultural Encounters"

  Cultural Encounters

  Undervisningsforløbet "Cultural Encounters" er et inspirationsforløb, der beskriver læringsmålstyret undervisning i faget engelsk i 8.-9. klasse.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Figuren er en relationsmodel, der viser fire indbyrdes afhængige faktorer i læringsmålstyret undervisning.

  Planlægning af undervisningsforløb

  I denne fase udvælges Fælles Mål i forhold til, hvad der er det nye, eleverne skal kunne og vide efter forløbet.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  COLOURBOX1904806.jpg

  Gyserfilm

  Undervisningsforløb om gyserfilm er et oplagt emne for mediefag på C-niveau, da de filmiske virkemidler er tydelige.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærer
  Tankebobler og tegn, der illustrerer tegn på læring

  Tegn på læring

  Tegn på læring tydeliggør eleverne opnåede læring i forhold til det nye de skal lære og niveauet for elevernes målopfyldelse.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Tegning af fem hænder i forskellige farver

  Undervisningsaktiviteter

  Undervisningsaktiviteter er de planlagte aktiviteter, som skaber læringsmuligheder for alle elever, så de kan nå læringsmålene for forløbet.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Praktikant

  Lektion 1 og 2: Assumptions, Stereotypes and Self-awareness

  De første to lektioner introducerer eleverne til det dynamiske syn på kulturer og kulturmøder.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Et fotografi af den ghanesiske rapper M.anifest
  © Jason Williamson

  Lektion 3 og 4: Popular Culture from Ghana

  I 3. og 4. lektion anvender eleverne deres viden om kulturmøder i mødet med ghanesisk populærkultur – her eksemplificeret ved den - i Ghana og Vestafrika - særdeles populære rapper M.anifests tekster og musikvideoer.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer