Viden og forskning

forskning
Evalueringer og forsøgs-, udviklings- og forskningsprojekter om undervisning og læring under Undervisningsministeriets ressort.

Nyheder

Gymnasiereform

Forslag til forløbsdesign fra FIP-kurset forår 2017

På FIP-kurset udarbejdede grupperne ideer til forløb, temaer, fagligt samspil og forslag til inddragelse af it i faget Billedkunst. Hent forslagene til forløbsdesign fra kollega til kollega her.

Subscribe to Nyheder

Redaktøren anbefaler

 • Evaluering og forskning

  Følgeforskningsprogrammet til folkeskolereformen

  Følgeforskningsprogrammet undersøger og følger op på folkeskolereformen, samt understøtter realiseringen af reformens mål. Her finder du alt materiale, der er udarbejdet som led i programmet. Materialet er inddelt efter de primære målgrupper, som vidensarbejdet fokuserer på.

 • Gymnasieelever

  It og digital dannelse i gymnasiet

  Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) præsenterer i denne erfaringsopsamling eksempler på og viden om arbejdet med it og digitale læremidler fra udvalgte gymnasier. Opsamlingen viser, at der både er muligheder og barrierer i forbindelse med brugen af it og digitale læremidler.

 • Viden og forskning

  Notat om elevernes holdning til skoledagens længde

  Som led i ministeriets evaluerings- og følgeforskningsprogram til folkeskolereformen har SFI udarbejdet en kortlægningsrapport. Denne rapport viser, at langt hovedparten af eleverne trives, har gode relationer til deres lærere, de interesserer sig for skolen, og de er glade for undervisningens karakteristika.

Seneste moduler

Model

Evaluering af korte uddannelsesaftaler

En evaluering fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) viser, at brugen af korte uddannelsesaftaler er steget de senere år. EVA anbefaler, at skolerne følger mere med i elevernes læring på tværs af forskellige praktikvirksomheder og uddannelsesaftaler.

Subscribe to Seneste moduler

En varieret skoledag

Aktivitet i gymnastiksal

Fysisk aktivitet – læring, trivsel og sundhed i Folkeskolen

Fysisk aktivitet kan fremme børns sundhed, trivsel og faglige præstationer viser forskningskortlægning udført af Vidensråd for Forebyggelse.

Pædagogiske rutiner i dagtilbud

UCCs forskningsprojekt om Pædagogiske rutiner i dagtilbud viser at der er læringrumspotentiale i de daglige rutiner. Læs mere om undersøgelsen af pædagogiske rutiner som læringsrum her