Nye udgivelser af Viden Om

Nu er anden og tredje udgivelse af Viden Om klar.

"Viden Om" er en opsamling af viden og forskning om et bestemt tema. Denne gang omhandler temaerne overgangen mellem grundskole og ungdomsuddannelse og skole-hjem-samarbejde i grundskolen. 

Viden Om består af en række materialer:

  • Et vidensnotat med en indføring i aktuel forskning indenfor temaet.
  • En plakat med hovedpointer fra forskningen.
  • Et udviklings- og selvevalueringsredskab, der kan igangsætte en systematisk refleksions- og udviklingsproces inden for det aktuelle tema på den enkelte i skole.
  • Senere kommer øvrige materialer, film, speeddrawing m.v. til hvert Viden Om-tema. Desuden tilknyttes relevant eksisterende materiale om temaet, som kan understøtte konkret praksisudvikling på skolerne.

Viden Om Skole-hjem-samarbejde og Viden Om Overgange mellem grundskole og ungdomsuddannelse er udviklet for Undervisningsministeriet af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) i samarbejde med lærere og pædagoger. Ministeriets læringskonsulenter og skoler har afprøvet materialerne i praksis.

Find materialerne her:

Viden Om Overgange mellem grundskole og ungdomsuddannelse

Viden Om Skole-hjem-samarbejde