TALIS 2018

Hvordan er læringsmiljøet på din skole, dine muligheder for kompetenceudvikling og din jobtilfredshed? Husk at deltage i TALIS 2018, hvis din skole er udtrukket!

Alle skoler der er udtrukket, bliver kontaktet direkte.

TALIS står for "Teaching And Learning International Survey" og er OECD’s internationale undersøgelse af undervisningspraksis på grundskole- og ungdomsuddannelsesområdet.

Mere end 40 andre OECD-lande deltager i undersøgelsen, som skal imødekomme et både internationalt og nationalt behov for viden om, hvordan grundlaget for god undervisning sikres.

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) gennemfører TALIS 2018 i Danmark, med Danmarks Statistik som underleverandør. Læs mere på EVA.dk 

Læs mere om TALIS-undersøgelsen på uvm.dk.

Se mere om TALIS 2018:

TALIS