Redaktøren anbefaler

 • Digital dannelse

  Digital dannelse

  Det digitale er en stadig større del af børn og unges liv – i skolen, i deres sociale relationer og i deres kontakt med det offentlige. Derfor er der et særligt behov for at fokusere på digital dannelse.

 • Anders Svejgaard Pors

  Det professionsrettede hf

  Hf-uddannelsen skal i højere grad professionsrettes, står der i den politiske aftale om en gymnasiereform, men hvad ligger der mere præcist i det?

 • Demokrati under udvikling

  Gymnasiale uddannelser

  På denne side finder du inspirationsmateriale fra temaet "Demokrati under udvikling" til de gymnasiale uddannelser om fællesskab, demokrati og medborgerskab.

Seneste moduler

Tre elever ved bærbar

Evaluering af skriftlig eksamen i fransk

Her kan fransklektoren / -adjunkten finde fagkonsulentens evalueringer og forskellige andre former for evaluering. Desuden fagkonsulentens anvisninger mht. skr. eksamen 2018-2020 samt værktøjer til at eleven kan teste sit eget niveau.

Subscribe to Seneste moduler

Nyheder fra ministeriet

Aktuellle efteruddannelsetilbud

Temaer